Press "Enter" to skip to content

Vienoti novadam. Piedalos.

Cienījamie Jumpravieši!

23.oktobrī E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolā no plkst.10.00 līdz 14.00 notiks Lielvārdes novada iedzīvotāju forums “Vienoti novadam. Piedalos.”, kurā aicinām piedalīties ikvienu Lielvārdes novada iedzīvotāju, lai kopīgi izvirzītu galvenās novada attīstības prioritātes!

Forumā darbosies šādas darba grupas: IZGLĪTĪBA, SOCIĀLIE JAUTĀJUMI, JAUNIEŠU JAUTĀJUMI, TŪRISMS/IZKLAIDE, KULTŪRAS JAUTĀJUMI, VIDES JAUTĀJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBA

Mums ir ļoti svarīgs ikviena iedzīvotāja viedoklis, tāpēc lūdzam līdz 30.septembrim aizpildīt anketu un iemest attiecīgi noformētajā kastē!

Kastes atrodamas Jumpravas pagasta pārvaldē, Kultūras namā, PII „Zvaniņš”, Jumpravas vidusskolā un Pastā.
Anketas atrodamas pašvaldības iestādēs, avīzes „Lielvārdes novada ziņas” Nr.12 (4.lpp.), www.lielvarde.lv

Sīkāka informācija www.lielvarde.lv

Iesaki citiem: