Jumpravas kultūras nams krāšņi atzīmējis 105 gadu jubileju

18.februāra vakarā Jumpravas kultūras namā notika krāšņas Jumpravas kultūras nama 105 gadu jubilejas svinības.

1912.gada 8. un 9. decembrī divu dienu svinībās tika atklāts Jumpravas Labdarības biedrības nams. Diemžēl jaunā nama mūžs ir īss, jo pirmā pasaules kara postam ejot pāri, 1917.gadā līdz ar citām ēkām tiek nopostīts arī Labdarības biedrības nams. Bet, pateicoties iedzīvotāju atbalstam un Labdarības biedrības nerimstošajam sparam, jau 1924.gada jūlijā tiek uzsākti darbi Jumpravas Labdarības biedrības nama atjaunošanai. Bet diemžēl biedrības nams atkal tika nopostīts Otrā Pasaules kara laikā. Pēc Otrā Pasaules kara, kad tika uzcelts Jumpravas ciems, sabiedriskā dzīve norisinājās ciema Padomes mājā, kur bija pielāgotas telpas mēģinājumiem un pasākumiem.

Aktīva kultūras dzīve norisinājās arī Dzelmēs, kolhozu „Kaija” un „Mičurins” laikā. Sabiedriskā dzīve norisinājās „Bangu” mājās pie Daugavas, bet no 1964.gadā tika uzcelta jauna ēka, kurai pirmais stāvs bija no akmens, bet otrais no koka, kurā arī bija īpaši pielāgota telpa ar skatuvi mēģinājumiem un pasākumiem. Diemžēl ēka cieta ugunsgrēkā un vairs netika atjaunota, šobrīd šajā vietā ir kotedžu tipa dzīvojamās mājas.

1969.gads ir nozīmīgs gads Jumpravas kultūras dzīvē – vietā, kur atradās Labdarības biedrības nams ir uzcelts jaunais kultūras nams. Iestāde darbojas padomju saimniecības “Ogre” paspārnē un kultūras dzīve Jumpravā uzņem jaunus apgriezienus.

Kultūras namā ir darbojušies vairāki profesionāli un pusprofesionāli amatiermākslas kolektīvi, piemēram, grupa “Jumprava”, vokālā grupa “Anima Solla”, amatierkolektīvus vadījuši un vada Latvijā zināmas un pat leģendāras personas – kolektīvu vadītāji. Šobrīd kultūras namā darbojas deviņi amatiermākslas kolektīvi – četri deju kolektīvi, jauktais koris, pūtēju orķestris, pusprofesionāls senās mūzikas ansamblis, amatierteātris un folkloras kopa.

Svētku pasākuma svinīgajā daļā teicām lielu paldies visiem kultūras dzīves veidotājiem – kultūras dzīves vadītājiem, amatierkolektīvu vadītājiem, ilggadējiem pašdarbniekiem un kultūras dzīves atbalstītājiem, kas gadu no gada sniedz nesavtīgu atbalstu.

Pēc svinīgās daļas, kā dāvana ikvienam kultūras dzīves veidotājam tika dāvāts sirsnīgs koncerts, kurā uzstājās Goran Gora (Jānis Holšteins-Upmalis) un sitamo instrumentu virtuozs Mārtiņš Miļevskis. Pēc koncerta bija iespēja cienāties ar svētku kūku un izdejoties nakts ballē.

Esam ļoti pateicīgi un priecīgi par to, ka Jumpravas kultūras dzīve jau 105 gadus veiksmīgi noris ne tikai pateicoties aktīviem kultūras darbiniekiem, pagasta pārvaldes un Lielvārdes novada domes atbalstam, bet arī ar jumpraviešu un pašdarbnieku atbalstu, kas ik vakarus pulcējas Jumpravas kultūras nama telpās, lai kopīgi radītu daudz skaistus, paliekošus un emocionālus priekšnesumus.

Paldies Lielvārdes novada pašvaldībai par atbalstu, keramiķei Maldai Sproģei, ziedu salonam “Vinda”, paldies sveicējiem par laba vēlējumiem un brīvprātīgajiem, kuri līdzdarbojas kultūras nama pasākumos. Sirsnīgs paldies visiem kultūras nama darbiniekiem un visiem, kas kaut brīdi ir bijuši daļa no kultūras nama dzīves visu 105 gadu garumā!

Video:

Foto: Vita Ozola

Rakstu sagatavoja
Jumpravas kultūras nama vadītāja
Dace Nikolaisone

Iesaki citiem:


Apskatīts: 917x | 6.03.2017. | Aktualitātes, Foto, Kultūra, Pašvaldība


Pievienot komentāru