Jumpravas kultūras namā noslēdzies vidējās paaudzes deju kolektīvu Andrejdienas sadancis “Dancot gribu, dancot gribu!”

Noslēdzies vidējās paaudzes deju kolektīvu Andrejdienas sadancis “Dancot gribu, dancot gribu!”, Jumpravas kultūras namā. 2015.gada 5.decembrī jestrā dejas ritmā – čigānu, fokstrota un tautas melodiju pavadījumā jumpraviešus un viesus priecēja seši deju kolektīvi: Aijas Ērgles vadītais vidējās paaudzes deju kolektīvs “Saime” un jauniešu deju kolektīvs “Jumpraviņa” no Jumpravas, Rudītes Jurciņas vadītais vidējās paaudzes deju kolektīvs “Straupe” no Straupes, Guntara Jansona vadītais vidējās paaudzes deju kolektīvs “Iecava” no Iecavas, Ilutas Mistres vadītais vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vēji”.

Vakara otrajā daļā kolektīviem tika dots uzdevums sagatavot priekšnesumu, par tēmu – “Vai viegli būt Andrim?!”. Kolektīvi lieliski un atraktīvi paveica uzdoto! Priekšnesumi pārsteidza un izraisīja sajūsmu visu klātesošo vidū!

Jumpravas kultūras nams un Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Saime” saka lielu paldies visiem kolektīviem, kas atbrauca ciemos uz Jumpravu!

 

Sagatavoja Dace Nikolaisone
Foto Dace Nikolaisone

Iesaki citiem:


Apskatīts: 856x | 6.12.2015. | Aktualitātes, Foto, Kultūra, Pašvaldība


Pievienot komentāru